Lieselot Smessaert

 • Lic. Kinesitherapie
 • Manuele therapie
 • Ademhalingstherapie
 • Zwangerschapsbegeleiding
 • Relaxatietherapie
Reeds op jonge leeftijd was ik gefascineerd door de anatomie van het menselijk lichaam. Door als tiener zelf te revalideren van een sportletsel kreeg ik de smaak te pakken. Na 18 jaar ben ik nog steeds even gemotiveerd en enthousiast om mensen verder te helpen met het vinden van de oorzaak van hun klachten en hun inzicht te geven in hun problematiek. Het geeft me voldoening om via behandeling en beweging de mensen te ondersteunen en de juiste tools aan te reiken zodat hun problemen ook op lange termijn wegblijven. Regelmatige bijscholing en updates met betrekking tot nieuwe behandelingstechnieken of -inzichten verruimen mijn kennis en houden mij op scherp.

Ine Vandersteene

 • Msc. Kinesitherapie bij inwendige aandoeningen
 • Cardiale- en oncorevalidatie
 • Ademhalingstherapie
 • Oedema - lymfetherapeut
Als kind was ik altijd al geboeid door het menselijk lichaam. Bij het maken van mijn studiekeuze wou ik een combinatie tussen me verdiepen in de werking van het menselijk lichaam en het nauw samenwerken met mensen. Bleek dat kine daar de ideale combinatie van is. Tijdens het volgen van mijn studies merkte ik al snel dat mijn interesse uitging naar de werking van het hart, de longen, de bloedvaten, organen, spieren, het zenuwstelsel en wat er allemaal fout kan lopen en hoe dit het dagelijkse leven kan verstoren. Ik heb dan ook besloten om me tijdens mijn masterstudies te verdiepen in de ‘inwendige aandoeningen’. Hiermee wil ik graag patiënten begeleiden bij het heropbouwen van hun inspanningsvermogen zodat ze weer comfortabel hun alledaagse activiteiten in het leven kunnen uitvoeren.

Eline Cuelenaere

 • Msc. Kinesitherapie
 • Manuele therapie 
 • Myofasciale therapie - Dry Needling
 • Algemene revalidatie
 • Vertigo - BPPV
Destijds startte ik mijn opleiding vanuit het standpunt om mensen met fysieke problemen te helpen en de gezondheidszorg bij te staan. Dit veranderde gedurende de opleiding al snel naar een totaalvisie om op die manier de patiënt de meest optimale behandeling te bieden. Hoe de mens in elkaar zit en hoe alles met elkaar in verbinding staat, boeit me dan ook enorm. Zelf heb ik altijd veel aan sport gedaan en hierdoor vind ik een actieve aanpak bij de patiënt dan ook belangrijk, op die manier kunnen we het ook mogelijk maken om thuis verder te revalideren. Verder heb ik nog veel interesses binnen de kinesitherapie en hierdoor zullen nog verschillende bijscholingen volgen.

Lies Demuynck

 • Msc. Kinesitherapie
 • Manuele therapie
 • Myofasciale therapie - Dry Needling
 • Algemene revalidatie
 • Sportrevalidatie
Ik ben van mening dat starten met een grondig kinesitherapeutisch onderzoek, met als doel een persoonlijk behandelplan op te stellen op maat van de patiënt, de sleutel is tot een goede revalidatie. Elke patiënt is uniek en er bestaat geen ultieme behandelmethode die werkt voor iedereen. Een manuele behandeling gecombineerd met actieve oefentherapie bevordert het behandeleffect op lange termijn. Vanuit die visie zou ik mijn kennis in de toekomst graag nog verder uitdiepen door het volgen van verschillende bijscholingen.

Margot Verwaeren

 • Msc. Kinesitherapie bij Inwendige aandoeningen
 • Msc. Pediatrische Kinesitherapie
 • Ademhalingstherapie: autogene drainage

 

Mijn interesse voor het menselijke lichaam heeft me geleid tot de keuze voor kinesitherapie, want ook het helpen van mensen en betrokken zijn in hun herstelproces spraken mij enorm aan. Omdat ik gefascineerd was over hoe alle vormen van beweging de fysieke gezondheid en het algemeen welzijn van mensen met verschillende aandoeningen kan verbeteren koos ik in mijn laatste jaar voor de richting inwendige aandoeningen. Daarnaast ben ik enorm gepassioneerd in het werken met kinderen, ik besloot dan ook nog een extra jaar kinesitherapie bij kinderen te volgen. Kinderen en hun familie begeleiden in het werken aan hun welzijn en gezondheid zodat ze vooral volop kind kunnen zijn is dan ook iets waar ik mij helemaal voor wil inzetten. 

Vermoote Jens