manipulatie, thorax, TWK, manuele therapie

Manuele Therapie

Als manueel therapeut beschouwen we het lichaam als één geheel en leggen we verbanden tussen de verschillende delen en stelsels van je bewegingsapparaat. We richten ons op het verbeteren en herstellen van uw bewegingspatroon. Dit kan zeer nuttig zijn bij zowel acute als chronische letsels zoals: ​

 • rug- en nekklachten: blokkage, hernia, whiplash, verhoogde spierspanning
 • zenuwpijnen in ledematen: ischialgie, carpaal tunnelsyndroom
 • ontstekingen of overbelasting letsels: tenniselleboog, runners knee
 • hoofdpijn: cervicogene- of spanningshoofdpijn
 • duizeligheid
 • oorsuizen

De manuele behandelingen bestaan uit mobilisaties, oscillaties, manipulaties, harmoniserende technieken, stretching, neurale glidings, aanvullend oefenschema.

Algemene Revalidatie

Diverse aandoeningen aan het bewegingsapparaat (botten, spieren, pezen, ligamenten, etc) zijn efficiënt te behandelen met kinesitherapie.

Na een grondig onderzoek wordt een individueel behandelplan opgesteld. De combinatie van adequate manuele therapie en functionele oefentherapie, die volledig aangepast is aan de noden van de patiënt, zorgt ervoor dat u uw werk, hobby en sport probleemloos kunt hervatten.

Algemene kinesitherapie kan van toepassing zijn na:

 • Een orthopedische ingreep: knie- of heupprothese, een voorste kruisband reconstructie, menisectomie, spierhechting , schouderprothese, rotator cuff repair, enkeldistorsie… .
 • Overbelastingsletsels: schouderimpingement, peesontstekingen, bursitis, trochanteritis, tenniselleboog...
 • Reumatische aandoeningen: artrose, reumatoide artritis, ...
 • ...

Sportkinesitherapie

Sporten gaat vaak gepaard met blessures:

 • Spierscheur- verrekking
 • Overbelasting
 • Distorsie
 • Instabiliteit

Als sportkinesitherapeut gaan we met behulp van een intake-gesprek, een functionele screening en een kinesitherapeutisch onderzoek op zoek naar de oorzaak van uw probleem zodat we uw sportletsel zo adequaat mogelijk kunnen behandelen. Aan de hand van een individueel, sportspecifiek trainingsprogramma worden uw zwakke schakels opgetraind.

Wanneer de klachten verdwenen zijn, zorgen we ervoor dat de stap naar prestatiesport weer mogelijk wordt door een return-to-sport programma. Dit zorgt voor een vlotte sporthervatting en vermindert het risico op herval.

Myofasciale Therapie

Wanneer spieren op een verkeerde manier functioneren, kunnen er triggerpoints ontstaan.

Triggerpoints zijn punten in spieren die pijn veroorzaken op een specifieke lokalisatie en in bepaalde uitstralingszones. Ze kunnen veroorzaakt worden door een foutieve houding en/of foutief bewegingspatroon. Ook na orthopedische ingrepen kunnen triggerpoints ontstaan.

Met myofasciale therapie worden de triggerpoints aangepakt. Het vormt een combinatie van stretching, warmte, compressie en dry needling. Wanneer het myofasciaal probleem opgelost is, wordt er ook preventief verder gewerkt op de juiste houding en een correct bewegingspatroon.

Zwangerschapsbegeleiding

Zwangerschapsbegeleiding

De periode van je zwangerschap en de geboorte van je kindje is een unieke ervaring in je leven. Dit vergt ook veel van je lichaam en geest. Tijdens deze sessies kom je van alles te weten over de veranderingen die je lichaam ondergaat.

 • Wat kan je zelf kan doen om de ongemakken te beperken ?
 • Hoe kan je je lichaam voorbereiden op de bevalling?
 • Technieken worden aangeleerd voor een vlottere, rustigere en zorgeloze bevalling. Waardoor je intenser kan genieten van de geboorte van je kind..
 • Bij bekkeninstabiliteit leren we oefeningen aan, dit kan al van bij de eerste weken zwangerschap nodig zijn!

Postnataal zorgen we ervoor dat je snel terug in conditie bent en de nodige oefeningen krijgt voor een goede stabiliteit en evenwicht. Het is fijn als je baby af en toe kan meekomen, we hebben een aantal leuke baby-mama oefeningen voor jou in petto. Zo is het oefenen niet alleen een workout voor jezelf maar ook een kwaliteitsmomentje met je baby!

Ademhalingstherapie

Aan de hand van specifieke ademhalingstechnieken kunnen slijmen van diep uit de longen gedraineerd en opgehoest worden. Na een kort onderzoek (auscultatie) en rekening houdend met de leeftijd en het kunnen van de patiënt, wordt de techniek uitgekozen en de strategie bepaald.

 • correct leren ademen
 • aanleren van de correcte hoesttechniek (huffen) en vergroten van het ademvolume
 • autogene drainage, bouncing en thoraxaandrukkingen
 • bevorderen van de luchtwegdoorgankelijkheid (verhogen van de intrabronchiale druk dmv PEP-techniek, oscilerende PEP zoals Flutter, aërobica)
 • het bevorderen van de expiratoire stroomsnelheid door het technieken van Guy Postiaux

Relaxatietherapie

In de relaxatietherapie proberen we u te helpen door u bewust te laten worden van uw spanningsniveau en deze op langere termijn zelf te reguleren en te controlen. Veel fysieke klachten ontwikkelen zich immers door langdurige periodes van stress op het lichaam. Denk maar aan spierpijn, hoofdpijn, ademhalingsstoornissen.. We gaan hiervoor samen op zoek naar welke techniek voor u een hulp kan zijn. Er is een gans arsenaal aan technieken: progressieve relaxatie, autogene training, haptonomie, ademhalingstherapie, sensorelaxatie..  We tasten af welke voor u haalbaar is.

 

Medical Taping

Tapetechniek waarbij het fysiologisch bewegen ondersteund wordt. Het lichaamseigen herstelproces wordt hierdoor geoptimaliseerd.

 • Effecten van de tape
 • Pijndemping Spierfunctie verbeteren
 • Ondersteunen gewrichtsfuncties
 • Lymfe- afvoer opheffen
 • Neuro reflectoire beïnvloeding

Wij gebruiken deze techniek bij triggerpoints, sportletsel, houdingscorrectie, veneuze problemen, littekenherstel

Screening & Blessurepreventie

Iedere sporter verschilt van de andere. Daarom gaan we op basis van een uitgebreide testbatterij de kracht, flexibiliteit, stabiliteit en functionaliteit zo gedetailleerd mogelijk in kaart brengen om zo een beeld te krijgen van het sport specifiek risicoprofiel van de atleet. Met behulp hiervan gaan we een individueel oefenschema opstellen om zo deze ‘zwakke schakels’ weg te werken met als doel de kans op blessures aanzienlijk te doen dalen of te voorkomen. 

Pediatrie

Therapie op maat van baby's, jonge kinderen en adolescenten.

Met welke problemen kan je hiervoor terecht?

 • Voorkeurshouding
 • Ademhalingsproblemen
 • Fijn- en/of grofmotorische problemen
 • Schrijfmotorische problemen
 • AD(H)D, DCD, ASS, … (psychomotoriek)
 • Ontwikkelingsachterstand (met of zonder gekende oorzaak)
 • Sportblessures
 • Groeipijnen
 • Reumatoïde aandoeningen

Waarop word er gewerkt?

 • Stimuleren van de ontwikkeling en het normaal bewegen
 • Streven naar kwalitatief goede bewegingen
 • Ouder instructie: handling en stimulatie van de kinderen
 • Introduceren van hulpmiddelen indien nodig ter ondersteuning

 

 

Inwendige Aandoeningen

Inwendige aandoeningen

Diverse aandoeningen aan vitale organen in het menselijk lichaam (hart, longen, etc.) zijn te revalideren via specifieke kinesitherapeutische interventies.

Na een grondig intakegesprek en onderzoek wordt een individueel behandelplan opgesteld. Afhankelijk van de aandoening kan het behandelplan bestaan uit een combinatie van ademhalingsoefeningen, aerobe (conditie) training, krachttraining, staptraining, algemene functionele revalidatie en adviezen voor ADL (alledaagse leven). Er wordt samen met de patiënt een plan opgesteld dat het best aansluit bij de doelen die hij vooropstelt.

 

Kinesitherapie bij inwendige aandoeningen is van toepassing bij:

Cardiale (hart) aandoeningen

 • Ballondilatatie en stenting (plaatsing van gaaswerk om bloedvat open te houden)
 • CABG (coronairy artery bypass grafting, ook wel overbrugging genoemd)
 • Claudicatio intermittens (perifeer arterieel vaatlijden, ook wel etalagebenen genoemd, herkenbaar door gevoel van krampen in de kuiten en/of benen)

Respiratoire (long) aandoeningen

 • COPD (chronic obstructive pulmonary disease, ook wel rokerslongen genoemd)
 • Mucoviscidose (taaislijmziekte)
 • Post-chirurgisch / Post-drain
 • Post-covid syndroom (aanhoudende lichamelijke klachten 6-8 weken na covid-besmetting)

Oncologische (kanker) aandoeningen

 • Fysieke revalidatie voor/tijdens/na behandeling voor kanker (radiotherapie, chemotherapie, immunotherapie, operatie)

Metabole aandoeningen

 • Diabetes type I (auto-immune suikerziekte)
 • Diabetes type II (ouderdomssuiker)
 • Overgewicht (BMI tussen 25-30) en obesitas (BMI >30)

Revalidatie na langdurige opname op intensieve zorgen

 • Ernstige algemene verzwakking na langdurige (>7 dagen) opname op een kritieke dienst in het ziekenhuis
manuele lymfedrainage, oedeem, Belgrado

Oedeemtherapie

Patiënten met veneus, lymfatisch en lipoedeem worden behandeld volgens de evidente CDT (complexe decongestieve therapie). Hierin staan huidzorg, zwachtelen/bandageren of het dragen van een steunkous, oefentherapie, manuele lymfedrainage (technieken van Belgrado) en educatie/zelfmanagement centraal. De therapie is steeds het resultaat van de gestelde diagnose door de arts en het overleg met de patiënt.

 • Veneus oedeem: vochtophoping, meestal ter hoogte van de onderste ledematen (unilateraal of bilateraal), ten gevolge van een veneuze dysfunctie. Meest voorkomende symptomen: zwaarte en/of vermoeidheidsgevoel in de benen, zichtbare spataders, zwelling, huidverkleuringen (rood-bruin), dunne kwetsbare huid, lusteloze benen en moeizame wondgenezing.
 • Lymfoedeem: opstapeling van lymfevocht, veroorzaakt door een gedaalde transportcapaciteit van het lymfestelsel al dan niet in combinatie met toegenomen belasting op het lymfestelsel. Meest voorkomende symptomen: zwaar en/of gezwollen gevoel, gespannen huid en zichtbare print van kledij in de huid.
 • Lipoedeem: vet- en vochtopstapeling, vaak ter hoogte van onderste ledematen (soms ook bovenste ledematen), door een stoornis in het aanmaken van vetweefsel en een verstoorde afvoer van vocht via het lymfestelsel. Meest voorkomende symptomen: zwaar gevoel, pijn, cellulitis, snel blauwe plekken en gewrichtsproblemen.

Loopanalyse

BPPV

BPPV staat voor ''benige paroxismale positie vertigo" of ook wel beschreven als een "goedaardige houdingsgebonden duizeligheid". 
Dit wordt vooral gekenmerkt door plotse, korte (soms hevige) aanvallen van duizeligheid die gebonden zijn aan een bepaalde hoofdbeweging of - positie. 

Wat loopt er fout? kristallen in ons evenwichtsorgaan bevinden zich niet op de juiste plaats

oorzaak? niet altijd gekend, dit kan na een hoofdtrauma, doorgemaakte infectie..

Wij kunnen jullie hierbij helpen door het geven van educatie alsook bevrijdingsmanouvres. Hierbij worden onder begeleiding enkele bewegen met het hoofd uitgevoerd om de kristallen in ons evenwichtsorgaan terug naar de juiste plaats te begeleiden.